Hlavní vlastnosti:

 • rychlé zjištění přítomnosti antigenu SARS-CoV-2
 • vhodné v akutní fázi infekce
 • výsledek testu do 20 minut

 

Složení

 • protilátka antinucleocapsid protein a protilátka chicken IgY s částicemi koloidního zlata
 • nitrocelulózová membrána potažená protilátkou antinucleocapsid protein a protilátkou goat anti-chicken IgY.
 • 20 jednorázových lahviček, každá s 350 μl extrakčního pufru
 • 20 jednorázových reakčních zkumavek, každá s 1 víčkem
 • 20 sterilních jednorázových výtěrových tyčinek na odběr vzorku,
 • pohlcovač vlhkosti silikagel

 

Použití

 • Používejte výhradně v souladu s návodem na použití. Pouze pro diagnostiku in vitro.
 • Odebrané vzorky je třeba otestovat co nejdříve, nejpozději do 1 hodiny od odběru. Testovací kazetu je nutno použít do 1 hodiny od vyjmutí z ochranné hliníkové folie. Výsledek je nutno vyhodnotit do 15-20 minut. Výsledek zobrazený po uplynutí 20 minut je neplatný.
 • Skladujte při teplotě 2-30 °C v hermeticky uzavřeném sáčku do data spotřeby. Předpokládaná doba použitelnosti je 24 měsíců. Nezmrazujte. Nepoužívejte zkumavky nebo nástavce z jiných výrobků nebo od jiných výrobců.

 

Upozornění

Může dojít k falešně negativnímu výsledku testu, pokud je hladina virového antigenu ve vzorku pod mezí detekce testu nebo pokud byl vzorek nesprávně odebrán či přepraven. Jako u všech antigenních testů se účinnost může snižovat s rostoucím počtem dnů od nástupu onemocnění. Negativní výsledek testu proto nevylučuje možnost infekce SARS-CoV-2. Všechny vzorky a materiály použité na provedení testu zlikvidujte jako nebezpečný biologický odpad.

*Na základě výjimky pro antigenní testy vydané MZČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. lze testy Joysbio SARS-CoV-2 Antigen Rapid používat pro sebetestování laickou veřejností: Upozornění pro odběratele: Odběratel má povinnost v rámci testování zajistit při pozitivitě antigenního testu provedeného laickou osobou bezprostřední informování poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu. Upozornění pro laickou veřejnost: Přečtěte si pozorně příbalový leták a postupujte přesně pokynů. V případě pozitivity antigenního testu bezprostředně informujte poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu. Nepříznivou událost, ke které během používání výrobku dojde, hlaste Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

JOYSBIO

Rychlá testovací sada na antigen SARS-CoV-2 pro akutní fázi infekce. Joysbio SARS-CoV-2 Antigen Rapid test využívá metodu IC a byla vyvinuta za účelem zjištění přítomnosti či nepřítomnosti nukleokapsidových proteinů SARS-CoV-2 u pacientů s příznaky infekce a podezřením na onemocnění COVID-19. Test se provádí ze vzorků nosního stěru a je vhodný k použití během prvních 5 dní od nástupu příznaků. Jedná se o zdravotnický prostředek určený jak pro zdravotnické profesionály – k použití v klinických laboratořích nebo v místech poskytování zdravotní péče ke stanovení infekčního stavu, tak pro domácí sebetestování, či testování zaměstnanců ve firmách*. Výsledky testu jsou určeny pouze pro klinické posouzení a neměly by být jediným základem pro stanovení klinické diagnózy a léčbu.

Prohlášení o shodě a technická data

Joysbio návod