Budou vakcíny COVID-19 fungovat proti variantě Omicron?

Je ještě brzy, ale údaje o tom, jak dobře budou vakcíny COVID-19 chránit před variantou Omicron, naznačují, že současné vakcíny nechrání před infekcí Omicron tak dobře, jako tomu bylo u předchozích variant SARS-CoV-2. Důkazy však také naznačují, že vakcíny významně snižují šanci na vážné příznaky, hospitalizaci a smrt, zejména u lidí, kteří jsou přeočkováni.

Řada studií, včetně některých prezentovaných na setkání WHO v polovině prosince, potvrdila dřívější zjištění ukazující, že dvě dávky mRNA vakcíny (Pfizer/BioNTech nebo Moderna ) jsou mnohem méně účinné proti Omicronu než dřívější varianta Koronaviru. Jedna malá laboratorní studie provedená vědci v Jižní Africe například zjistila 41násobný pokles neutralizace (schopnost protilátek bránit viru v infikování buněk) . Omicron se však zcela nevyhnul imunitní reakci. Společnosti Pfizer/BioNTech rovněž zveřejnily údaje z laboratorní studie ukazující významně sníženou protilátkovou odpověď na Omicron po dvou dávkách vakcíny.

Slibnější poznatky společnosti Pfizer/BioNTech ukázaly, že po třech dávkách vakcíny (dvě dávky plus posilovací dávka) byla reakce neutralizujících protilátek srovnatelná se silnou imunitní reakcí na dřívější verzi viru pozorovanou po dvou dávkách vakcíny. Předběžný výzkum Centra pro výzkum vakcín Národního institutu pro alergie a infekční choroby provedený v laboratoři s použitím vakcíny Moderna podobně ukázal, že přeočkování  zvyšují ochranu .

Přínos přeočkování je vidět i v reálném světě. V jedné studii vědci ve Spojeném království, kde případy Omicronu rostou, prokázali, že ochrana proti infekci a mírnému onemocnění se zvýšila ze 40 %  po dvou injekcích Pfizer/BioNTech na přibližně 75 % a to během dvou týdnů po přeočkování.

Jak může přeočkování  pomoci? Protilátky vytvořené přeočkováním nejsou specifičtější pro variantu Omicron. Ale samotné zvýšení hladiny protilátek pomáhá posílit naši imunitu.

Pokud nejste očkováni, nechte se očkovat. Pokud máte nárok na přeočkování, nechte se posílit , vyhýbejte se davům a dodržujte další preventivní opatření.